Pilotti

Pilotti on testijakso, jolla varmistetaan molemminpuolinen hyöty yhteistyöstä. Pilotissa tehdään tuotteesta/​palvelusta riippuen ja asiakkaan toive huomioiden 30–50 myyntitapaamisen projekti.

Pilotilla mitataan yhteistyön toimivuus ja varmistetaan molempien hyötyminen yhteistyöstä.
Tulokset ovat heti mitattavissa eikä arvailulle jätetä sijaa.
Pilotti on mahdollista saada käyntiin jo viikossa.

Pilotin prosessi:

1. Tekninen palaveri
– Määritellään ja kootaan kohderyhmä
– Tarkistetaan kohderyhmä asiakkaan kanssa

2. Sisältöpalaveri
– Käydään asiakkaan kanssa läpi referenssit, palvelut, yrityksen tuoma lisäarvo ym.
– Mietitään kartoituskysymyksiä
– Sovitaan yhteiset pelisäännöt
– Kirjoitetaan tarinat
– Valitaan soittajat

3. Kalenteri
– Käydään läpi aikatoiveet ja -rajoitteet
– Pääsy kalentereihin

4. Testipuhelut
– Sovitaan yhdessä laatukriteerit
– Soittajat ovat aina kokeneita
– Lopputulemana laadukas myyntitapaaminen asiakkaalle

LIITY MUKAAN MENESTYSTARINAAN

Meille jokaisen yrityksen myynnin toimivuus ja kasvu on tärkein motiivi palveluidemme tuottamisessa.

Liity mukaan ja luomme juuri Teille sopivan menestystarinan. Voit ottaa yhteyttä soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai täyttämällä yhteystiedot -sivulla olevan lomakkeen.

Olemme yhteydessä Teihin tuota pikaa.

Ota yhteyttä